Dalyvavimas politiniame gyvenime Viduramžiais - mažumos reikalas

# politika
# visuomenė
# valstybė
# ValstybėsValdymas
# valdžia