Pilietybės įgijimas

# natūralizacija
# pilietybė
# LietuvosPilietybė

Gali būti taikoma Lietuvių kilmės asmeniui, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu. 

Peržiūrėti daugiau

Natūralizacija – tai pilietybės suteikimas kitos valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės (apatridui). 

Peržiūrėti daugiau

Jus soli (žemės teisė) – kai pilietybė pripažįstama pagal faktinę gimimo vietą.

Peržiūrėti daugiau

Jus sanguinis (kraujo teisė) – kai pilietybė pripažįstama pagal tėvų pilietybę.

Peržiūrėti daugiau

Gali būti taikoma asmeniui, kuris sudarė santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ir pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenančiam Lietuvos Respublikoje. 

Peržiūrėti daugiau

Taikoma asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta natūralizacijos tvarka ir kuris Lietuvos Respublikos pilietybės neteko. 

Peržiūrėti daugiau

Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas išimties tvarka – Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turinčiam kitos valstybės piliečiui ar asmeniui be pilietybės, kurie yra integravęsi į Lietuvos visuomenę, netaikant natūralizacijos sąlygų.

Peržiūrėti daugiau

Asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena.

Peržiūrėti daugiau