Asmens ir valstybės santykis Platono filosofijoje (Antika)

# valstybė
# filosofija
# visuomenė
# ŽmogausLaisvė