Valstybės vadovai Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Valdas Adamkus

# prezidentas
# ValstybėsVadovas
# ValdasAdamkus