Valstybės apdovanojimai. Vyčio Kryžius

# ValstybėsSimboliai
# valstybė
# apdovanojimas
# ValstybėsApdovanojimas
# kryžius

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami Lietuvos didvyriai – asmenys, didvyriškai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Išimtinai šiuo ordinu gali būti apdovanojami didvyriškai žuvusieji ir asmenys po mirties.

Šio valstybės apdovanojimo istorija siekia 1919 m., kai buvo steigiamas Kryžius „Už tėvynę“, nuo 1930 m. jis buvo vadinamas Vyčio Kryžiaus ordinu.

 1991 metais atkūrus šį ordiną, pirmieji šiuo garbingu apdovanojimu buvo pažymėtos Sausio 13 –osios aukos – Laisvės gynėjai, nužudyti Lietuvos pasienio pareigūnai.

- Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918–1957) – vienas žymiausių Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvių, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vykusiame partizanų vadų suvažiavime paskirtas Jono Žemaičio-Vytauto pavaduotoju. 1999 m. vasario 1 d. jis po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

 - Nors Vyčio kryžiaus ordiną pagrįstai galime laikyti Lietuvos valstybės kariniu apdovanojimu, Felicijos Nijolės Sadūnaitės pavyzdys rodo, kad pelnyti pagarbą ginant Lietuvos laisvę galima ir taikiais būdais. F. N. Sadūnaitė – buvusi kalinė ir tremtinė, kovotoja už žmogaus teises, disidentė – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanota 1998 m. rugpjūčio 21 dieną.

 - Vyresnysis leitenantas Normundas Valteris buvo pirmasis Lietuvos karys, žuvęs tarptautinėje misijoje. 1996 m., vykdydamas NATO taikos palaikymo misiją, mūsų šalies karys žuvo Bosnijoje. Po mirties N. Valteris buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Didysis Kryžius, Komandoro didysis kryžius, Komandoro kryžius, Karininko kryžius, Riterio kryžius, taip pat yra Vyčio Kryžiaus ordino medalis.

Kryžius sidabro, dvigubas, 50 mm aukščio ir 30 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje įrašas "Už narsumą" ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai "1919". Ordino juosta raudono muaro, 100 mm pločio (moterims - 65 mm pločio), su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose. Žvaigždė sidabro, devynių spindulių, 85 mm skersmens. Jos viduryje sumažintas Vyčio Kryžiaus ordinas.

Kryžius sidabro, dvigubas, 50 mm aukščio ir 30 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje įrašas "Už narsumą" ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai "1919". Ordino kaspinas raudono muaro, 40 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose. Žvaigždė sidabro, devynių spindulių, 85 mm skersmens. Jos viduryje sumažintas Vyčio Kryžiaus ordinas.

Kryžius sidabro, dvigubas, 50 mm aukščio ir 30 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje įrašas "Už narsumą" ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai "1919". Ordino kaspinas raudono muaro, 40 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose.

Kryžius sidabro, dvigubas, 42 mm aukščio ir 25 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje įrašas "Už narsumą" ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai "1919". Ordino kaspinėlis raudono muaro, 32 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose ir dviem sidabrinėmis ąžuolo šakelėmis. 

Kryžius sidabro, dvigubas, 42 mm aukščio ir 25 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje įrašas "Už narsumą" ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai "1919". Ordino kaspinėlis raudono muaro, 32 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose ir viena sidabrine ąžuolo šakele. 

Vyčio Kryžiaus ordino medalis sidabrinis, 36 mm skersmens. Priekinėje medalio pusėje Vyčio Kryžiaus ordino ženklas. Kitoje pusėje ąžuolo šakelė, įrašas "Už narsumą" ir medalio įsteigimo data "2002". Medalis tvirtinamas prie 32 mm pločio ordino kaspinėlio. Kaspinėlis - raudono muaro, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose.