Valstybės apdovanojimai. Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“

# valstybė
# ValstybėsApdovanojimas
# ValstybėsSimboliai
# apdovanojimas
# ordinas