Pagrindinės Prezidento Gitano Nausėdos užsienio politikos kryptys

# prezidentas
# vizitas
# saugumas
# StrateginėPartnerystė
# UžsienioPolitika
# tarptautiškumas

Prezidento vizitas užsienio valstybėje yra vienas iš svarbių atstovavimo šaliai, užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo instrumentų. Per vizitą užsienio valstybėje Prezidentas tiesiogiai susitinka su tos šalies vadovu ir kitais aukštais pareigūnais, aptaria svarbiausius dvišalių santykių aspektus. Į tarptautines konferencijas vykstama diskutuoti daugiašalių santykių klausimais ir spręsti regionui ar pasauliui aktualias problemas, taip pat susitikti su kitų šalių vadovais konferencijos paraštėse.
Vizitai užsienio valstybėse yra trijų tipų: valstybiniai, oficialūs ir darbo. Visi jie skiriasi savo oficialumo laipsniu, delegacijos narių, susitikimų skaičiumi, privalomomis ceremonijomis, trukme. Sudėtingiausias, iškilmingiausias ir garbingiausias – valstybinis vizitas. 

Peržiūrėti daugiau

Lietuvos saugumo garantas – stiprus ir nepakeičiamas transatlantinis ryšys, kurio pagrindas yra strateginė partnerystė su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Amerikos vaidmuo Lietuvos valstybingumo istorijoje, taip pat mūsų saugumui ir apginamumui, visuomet išliks strategiškai svarbus. 

Peržiūrėti daugiau

Išskirtinis dėmesys Lietuvos užsienio politikoje skiriamas krašto saugumui. Vieningai veikdami kartu su sąjungininkais Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje – NATO – užtikriname patikimą kylančių grėsmių atgrasymą. Rūpindamasi savo saugumu, Lietuva vykdo įsipareigojimus skirti būtinas lėšas krašto gynybai. Tai ypač svarbu užtikrinant NATO sąjungininkų karinių pajėgų buvimą Lietuvoje. 

Peržiūrėti daugiau

Vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos prioritetų – tvirti, pasitikėjimu grįsti dvišaliai santykiai su artimiausiomis Lietuvos kaimynėmis. Visapusiškos partnerystės plėtojimas su Lenkija, Latvija, Estija, taip pat Vokietija ir Šiaurės šalimis – strateginės svarbos prioritetas, siekiant apginti gyvybinius Lietuvos interesus.

Kitas svarbus prioritetas – stiprinti Lietuvos regioninę lyderystę. Lietuva siekia ambicingos Rytų partnerystės politikos, nes ji padeda kurti saugią kaimynystę. Lietuva pasiryžusi padėti Ukrainai ir Sakartvelui, siekiant glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga ir įgyvendinant euroatlantinės integracijos siekius. Lietuva pasirengusi dalytis savo patirtimi padedant šioms šalims vykdyti būtinas reformas. 

Peržiūrėti daugiau

Konstitucijos teikiamų galių pagrindu Prezidentas atstovauja Lietuvai Europos Vadovų Taryboje. Kertinis Lietuvos interesas Europos Sąjungoje – inovatyvi, įtrauki ir saugi Europa.  Mūsų užduotis – efektyviai veikti Bendrijoje ir, derinant europinę bei nacionalinę darbotvarkes, kurti Lietuvą kaip modernią, tvarią ir žalią valstybę.

Peržiūrėti daugiau

Lietuva – atsakinga tarptautinės bendruomenės narė. Remdamasi fundamentaliais principais, įtvirtintais Jungtinių Tautų Chartijoje, Lietuva visuomet pasisako už būtinybę laikytis tarptautinės teisės principų, stiprinant ne tik regioninį, bet ir globalų saugumą.
 
Vykdydama vertybėmis ir pagarba tarptautinėms normoms grįstą užsienio politiką, Lietuva daug dėmesio skiria žmogaus teisių ir demokratijos principų klausimams mūsų artimoje kaimynystėje. Lietuva yra pasirengusi visapusiškai padėti visoms šalims, kurios nori eiti demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių keliu.  

Peržiūrėti daugiau