Lietuvos gyvenimo aprašymas (CV) pagal EUROPASS

# Lietuva
# LietuvosIstorija
# valstybingumas
# ValstybingumoIstorija

Lietuva
Europa

Gimimo data: 1253-07-06

Santrauka: Mano vardas žinomas jau daugiau nei tūkstantį metų. Per šį laiką spėjau pabuvoti karalyste, daugiau nei 500 metų buvau didžiąja kunigaikštyste, o prieš šimtmetį pradėjau eiti valstybingumo keliu, kurį dabar ir puoselėju. Pasaulyje esu žinoma kaip tvirto charakterio ir nepalaužiamos laisvos dvasios demokratinių idealų puoselėtoja. Mane vertina už ryžtą, atsakingumą ir atvirą nuomonę.

▪    1918-1920 m. įgyvendinau sėkmingiausią karjeros posūkį: pavyko paskelbti nepriklausomą demokratinę respubliką, organizuoti kariuomenę bei mūšiuose apginti tik ką iškovotą politinę laisvę;

▪    1920-aisiais organizavau pirmuosius visuotinus, slaptus ir lygius rinkimus, kuriuose dalyvavo įvairių konfesijų, tautybių šalies piliečiai, vyrai ir moterys.

▪    1922 m. sėkmingai priėmiau pažangią valstybės Konstituciją ir įgyvendinau milžiniško masto žemės ūkio, o po 6 metų ir švietimo reformas – tai mano sėkmės istorija;

▪    1923-aisiais įvykdžiau Klaipėdos uosto prijungimą ir tapau sėkminga jūrine valstybe;

▪    1920-1940 m. suformavau naujosios sostinės – Kauno – modernistinį architektūrinį veidą ir vakarietišką atmosferą;

▪    1944-1953 m. sugebėjau susitelkti ir vykdyti ilgalaikį, atkaklų ir struktūruotą partizanų karą prieš agresorę Sovietų Sąjungą;

▪    okupacijos metu iki galo nesusitaikiau ir neprisitaikiau, išlaikiau vidinį bendražmogišką padorumą, ištikimybę ankstesnėms valstybingumo idėjoms ir darbams;

▪    1988 m. sukūriau masinį sambūrį – Sąjūdį, kurio pagalba pirmoji ryžausi išeiti į laisvę iš sovietinės imperijos;

▪    nepaisant skaudžių nesėkmių XX a. viduryje, sugebėjau tapti Europos ir pasaulio politiniu bei istoriniu subjektu. Be to, sukūriau šiuolaikišką nacionalinę kultūrą, išugdžiau modernią piliečių visuomenę, suvokiančią laisvės ir su laisve susijusios atsakomybės svarbą;

▪    1991 m. sausio 13-ąją taikios ir dainuojančios revoliucijos metu atlaikiau ginkluotą SSRS intervenciją ir laimėjau svarbiausią XX a. mūšį – beginklių žmonių kovą prieš sunkiuosius tankus;

▪    XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje įgyvendinau itin svarbius vidaus bei užsienio politikos uždavinius, kurie leido plėsti karjerą tarptautiniu mastu;

▪    2004 m. sėkmingai įstojau į Europos sąjungą ir NATO. Integracija į svarbiausias šiandieninio pasaulio struktūras padėjo įgyti didžiausias nuo pat 1253 metų saugumo garantijas savajam suverenitetui. Šiuo metu taip pat esmingai prisidedu prie savo ir pasaulinės saugumo sistemos kūrimo bei palaikymo;

▪    1387 m. pavėluotai, bet sėkmingai organizavau savo katalikišką krikštą, kuris dar plačiau atvėrė duris integracijai į vakarų Europą;

▪    XIV-XV amžiuje, valdant Vytautui Didžiajam karinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis išplėčiau valstybės teritoriją iki Juodosios jūros;

▪    išugdžiau valdovų Jogailaičių giminę, kuri XV-XVI a. valdė Rytų ir Vidurio Europos šalis bei buvo viena stipriausių to meto Senojo žemyno dinastijų;

▪    kartu su partneriais pasiekiau įspūdingus karinius laimėjimus: 1410 m. pasiekiau didžiausią XV a. Europos karinę pergalę – Žalgirio mūšyje, 1514 m. Oršos kautynėse sutriuškinau Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenę ir 1621 m. Chotyno mūšyje atrėmiau Osmanų imperijos kariuomenę;

▪    parengiau tris svarbius teisinių dokumentų rinkinius – Lietuvos Statutus (1529, 1566 ir 1588 m.). Europiniu mastu unikalus III-iasis Statutas galiojo net iki pat XIX a. vidurio;

▪    nuo 1569 m. du šimtmečius sėkmingai įgyvendinau unijos su Lenkijos karalyste projektą;

▪    XVI-XVII a. garsėjau religine tolerancija bei gebėjimu išvengti didesnių religinių konfliktų ir karų;

▪    XVI-XVIII a. pavyko sukurti unikalią Vilniaus baroko kultūrą;

▪    1791 metais kartu su Lenkijos karalyste parengiau ir priėmiau pirmąją rašytinę konstituciją Europoje;

▪    įveikiau sunkias politines aplinkybes ir laiku suspėjau tapti paskutine Europos monarchija – sėkmingai organizavau valdovo Mindaugo krikštą bei karūnavimą;

▪    įgijau diplomatinės patirties, užmezgiau pirmuosius tarptautinius santykius.

1922 –1940; 1990–dabar   Lietuvos Respublikos atkūrimo, atstatymo ir eurointegracijos mokykla, Lietuvos Respublika

▪    1918-1940 m. lankiau modernios lietuvybės kūrybines dirbtuves, individualaus ūkininkavimo (verslo) studijas, valstybės kūrimo ir valdymo programą, mokiausi demokratijos ir parlamentarizmo;

▪    1990-2018 metais lankiau desovietizacijos privalomąjį praktinį kursą, kuris vis dar tęsiasi, taip pat iš naujo semiuosi demokratijos, parlamentarizmo ir pilietinės visuomenės žinių, kasdien lankau eurointegracijos studijų programą su nuolatiniais namų darbais, taip pat labai daug dėmesio skiriu regiono saugumo ir lyderystės studijoms.

1940 –1990   Homo sovieticus mokykla, SSRS

▪    1940-1956 m. patyriau prievartinę išgyvenimo mokyklą Getuose ir Gulaguose – netekau laisvės, kitų pagrindinių asmens teisių bei nuosavybės;

▪    1941-1943 m. naciai ir vietiniai kolaborantai išžudė didžiąją dalį mano žydų;

▪    vėliau galėjau rinktis pasipriešinimo, prisitaikymo ar kolaboravimo studijų kryptis;

▪    nors svajojau apie džinsus ir kramtomąją gumą, tačiau kasdien teko mokytis neoficialiuose kursuose apie tai, kaip išgyventi deficito, blato, visuotino nepritekliaus bei dedovščinos sąlygomis.

1579 –1832   Aukštasis išsilavinimas.

Vilniaus universitetas, Vilnius (LDK, nuo 1795 m. – Rusijos imperija)

▪    įgijau puikius retorikos, teologijos ir logikos mokslų įgūdžius;

▪    XIV-XV a. išmokau giedoti bažnytines giesmes, vėliau pramokau skaityti ir rašyti;

▪    pavyko pasistatyti mūrinių pastatų. Taip pat įgijau įgūdžių civilizuotai bendrauti su kaimynais;

▪    1547 m. išleidau pirmąją knygą – „Katekizmą“;

▪    XVI a. pradėjau lankyti 1579 m. įsteigtą Vilniaus universitetą;

▪    1636 metais išvydau pirmąjį operos spektaklį – V. Pučitelio „Elenos pagrobimą“. Tuo metu pradėjau lankyti baroko kultūros gerbėjų būrelį;

▪    XVIII a. pabaigoje pasistačiau observatoriją ir ėmiau stebėti žvaigždes;

▪    1832 m. mano studijas pristabdė Rusijos imperija, kai uždarė universitetą, kuriame mokiausi;

▪    nuo XIX a. antros pusės pasaulį pažinti galėjau arba rusiškose mokyklose arba tik slaptose daraktorių mokyklėlėse, kuriose mokiausi iš knygnešių parūpintų uždraustų lietuviškų elementorių;

▪    per ši laikotarpį išmokau būti europietiškos kultūros atstove, puoselėti bajoriškas laisves, o vėliau teko tapti net kontrabandininke ir slapčia per sieną gabenti lietuviškas knygas.

Gimtoji kalba:   lietuvių

Užsienio kalbos: 

Peržiūrėti daugiau

▪       1930 m. minėdama viduramžių valdovo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties 500-ąsias metines priminiau pasauliui, kad esame sena Europos valstybė, besiremianti senomis politinėmis bei istorinėmis tradicijomis;

▪    laimėjusi 1937 ir 1939 metų Europos vyrų krepšinio čempionatus sukūriau „oranžinę” kultūrinio tapatumo formą, kuri nuo pat 1937-ųjų iki šių dienų visuomenei suteikė ne vieną pergalės džiaugsmą – tai išskiria mane sporto pasaulyje;

▪    1944-1953 m. kariaudama partizanų karą su SSRS sudėtingomis sąlygomis sugebėjau leisti keliasdešimt periodinių leidinių, kurių paskutinysis pasirodė net 1957 m. Pogrindinėje spaudoje, leistoje net iki kelių tūkstančių egzempliorių tiražu, buvo pateikiamos aktualios karo, Lietuvos ir pasaulio politinės naujienos, kovotojų dainos bei atskirų žmonių liudijimai;

▪    1972-1989 m. leidau pogrindinę, sovietinių represinių struktūrų taip ir nesusektą „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, kuri virto unikalia neginkluotos politinės kovos prieš žmogaus teisių pažeidimus priemone to meto Sovietų Sąjungoje;

▪    1989 m. kartu su Latvija ir Estija susijungėme į milijoninę žmonių grandinę – Baltijos kelią, taip pasauliui primindami apie neteisėtą 1940 m. Baltijos valstybių okupaciją.

▪    turiu politinei lyderystei reikiamų savybių, mėgstu imtis regioninės lyderystės;

▪    2013 m. sėkmingai pirmininkavau ES Tarybai;

▪    2014-2015 m. dalyvavau JTO Saugumo tarybos veikloje;

▪    mėgstu taikyti naujoves – esu įdiegusi sparčiausią viešąjį internetą pasaulyje;

▪    per pastaruosius du dešimtmečius dažnai buvau vadinama vakarietiškų vertybių slenksčiu Rytų Europoje;

▪    aktyviai ginu Baltijos šalių interesus tarptautinėse organizacijose;

▪    įvairiomis priemonėmis siekiu visiškos savo energetinės nepriklausomybės;

▪    nuolatos domiuosi demokratijos plėtros ir politinių žmogaus teisių padėtimi posovietinėje erdvėje;

▪    aktyviai ir viena pirmųjų padėjau ir padedu 2008 m. užpultam Sakartvelui, 2014 m. ir 2022 m. užpultai Ukrainai;

▪    atsakingai ir sėkmingai dalyvauju tarptautinėse NATO ir Europos Sąjungos karinėse operacijose.