Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje 1944 – 1953 m.

# partizanai
# pasipriešinimas
# LietuvosIstorija
# okupacija