Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje 1944 – 1953 m.

# okupacija
# pasipriešinimas
# partizanai
# LietuvosIstorija